Wöhler SM 500 - prístroj na meranie prachu-kod tovaru 8900

Wöhler
Cena s DPH 9.918 €
Cena bez DPH 8.265 €
Stav zásob: Na objednávku do 7-10 dní
Množstvo
 

Zdĺhavé a nákladné vyhodnocovanie pri meraní jemného prachu patrí minulosti. Robustný prístroj na meranie prachu Wöhler SM 500 poskytuje presné výsledky priamo na mieste merania. Jednoduchšie to snáď už ani nejde. 

Prachomerom Wöhler SM 500 s certifikáciou TÜV je možné stanoviť koncentráciu prachu podľa 1. BlmSchV priamo na mieste merania. Vďaka nesťaženého priebehu merania vykonáte všetky potrebné práce v najkratšom možnom čase. Jasný farebný displej zobrazuje už v priebehu samotného merania graficky aj numericky hodnoty prachu rovnako ako koncentrácie O2 a CO v spalinách. 

 1. okamžite pripravený na použitie, 
 2. všetko v jednom prístroji vrátane merania O2 a CO, 
 3. presný váhový modul - pravej gravimetrické meranie nezávislé na palive a vzdušnej vlhkosti, 
 4. grafické zobrazenie počas merania 
 5. integrovaná analýza spalín bez zberacieho vaku alebo ďalšieho merania, 
 6. žiadne ďalšie skryté náklady, žiadne zmluvné väzby. 

Hlavné využitie prachoměru SM 500: 

 1. meranie koncentrácie prachu podľa ..., 
 2. meranie O2 a CO
Prachoměr SM 500 - měření prachu, prachových částicPrachoměr SM 500 - měření prachu, prachových částic
Rozsah dodávky 
 • prachoměr Wöhler SM 500 - vybavený veľmi presným váhovým modulom, 
 • vyhrievaný kábel a sonda, 
 • hadicová sonda pre teplotu spalín a meranie diferenčného tlaku, 
 • transportný obal na 10 filtrových patrón, 
 • čistiaca kefka, 
 • vyfukovacie vak.
Technické údaje:
Prachový obsah / prírastok hmoty filtru (mStF) behom 15 min:
Ukazovateľ: prírastok hmoty v mg pri teplote odlúčenia cca 75°C
Princíp merania: gravimetrická on-line metóda
Rozsah merania: 0,0 ... 45,0 mg (odpovedá 0,0 mg/m3 do 1.000,0 mg/m3 v spalinách)
Presnosť: < ± 0,3 mg
Objemový prúd odsávania (VolS):
Ukazovateľ: normoliter za minútu
Princíp merania: meranie diferenčného tlaku
Rozsah merania: 4,5li.N./min a 3,0 li.N./min
Presnosť: < ± 5
Koncentrácia kyslíku (O2) v spalinách:
Ukazovateľ: obj.-% vztiahnuté na suché spaliny
Princíp merania: elektrochemický senzor
Rozsah merania: 0,0 ... 21,0 obj.-%
Presnosť: ± 0,3 obj.-% podľa VDI 4206 list 1
Koncentrácia oxidu uhoľnatého (COV) v spalinách:
Ukazovateľ: obj. - ppm vztiahnuté na suché spaliny
Princíp merania: elektrochemický senzor
Rozsah merania: 0 ... 100.000 obj.-ppm
odchylka 1 obj.-ppm (< 32.000 ppm), inak 10 ppm
Presnosť: ± 100 obj.-ppm (< 1.000 ppm)
inak 10% z nam.hodn. podľa VDI 4206 list 1
Diferenčný ťah komínu (PD):
Ukazovateľ: Pascal
Princip merania: polovodičová membrána
Rozsah merania: 0,00 ... 110,00 hPa, rozlíšenie 1 Pa
Presnosť: 3 Pa (< 100 Pa), inak 3% nam. hodn.
Teplota spalín (TA):
Ukazovateľ: °C
Princíp merania: termoelement (NiCr - Ni)
Rozsah merania: - 20,0°C ... 800,0°C, rozlíšenie 0,1°C
Presnosť: podľa VDI 4206 list 1
Vypočítavané hodnoty:
mSt koncentrácia prachu v spalinách v mg/m3 vztiahnuté na nastaviteľnú referenčnú hodnotu
Vol nasatý objem v li.N.
O2 stredná hodnota O2 v spalinách v obj.% (15 min str.hod.)
COv stredný obsah CO, vztiahnutý na suché spaliny ako zriedená hodnota v ppm (15 min str.hod.)
COn stredný obsah CO - (COnorm) vztiahnutý na nastaviteľnú referenčnú hodnotu O2 v mg/m3 a objem v ppm
Všeobecné údaje:
Napájanie: prevádzkovanie zo siete, 230 V, 50Hz, max. 1.200 W
Pracovná teplota: +5°C ... 40°C
Skladovacá teplota: - 20°C ... 50°C
Hmotnosť: cca 15 kg
Rozmery: 480 x 240 x 550 mm